Nina Hedman

Plus i kanten var att man ge Klass till alla hundar, även valpar