Färskfoder för hund i Göteborg – köp färskfruset hundfoder online

Färskfruset hundfoder är en marknad vi leder. Bor du i Göteborg och söker färskfoder för hund är vi ett tryggt och bra val. Vår hundmat är ett givet val för dig som verkligen bryr dig om din hund. Beställ färskfoder för hund direkt på nätet här.

Färskfruset hundfoder av svenska råvaror

I över 50 år har vi producerat vårt högkvalitativa färskfoder. Vi har riktat in oss på behoven från högpresterande hundar. Men vår premium-hundmat ätas av hundraser och storlekar. I maten finns allt en hund behöver i näringsinnehåll. Den är tillverkad med svenska råvaror som är veterinärbesiktigade. 

Råvarorna är klassade av Jordbruksverket för att kunna användas som livsmedel. Klass hundfoder får på grund av detta säljas utan att köparen behöver ha något särskilt tillstånd. 

färskt fruset hundfoder Göteborg

Vilka är Klass Hundfoder AB?

Företaget grundades i slutet av 1960-talet i Sundsvall, av familjen Engman. Framtagande av fodret skedde i samarbete mellan Klass och professor emeritus Gustav Åhman, som tjänstgjorde vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala. Därefter har hundmaten vidareutvecklats i samarbete med professor Birgitta Åhman, Gustav Åhmans dotter. Även den yngre professorna är verksam vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala.