Hur är vår produkt förpackad?

Våra foder är förpackade i korvar med plastfolie omkring. Dessa ligger i kartonger av wellpapp. Allt förpackningsmaterial som vi använder är återvinningsbart. Vi är också anlutna till återvinningssystem för förpackningar. Vi hoppas därför att alla våra kunder hjälper till att förbättra miljön genom att lämna in förpackningarna till närmaste återvinningsstation på sin ort.

Alla sorter finns även i 5 kg:s kartonger med 10 st 500 g korvar i och 4 kg:s kartonger med 16 st 250 g korvar i.
Dessa passar utmärkt till mindre hundar.